به صورت کلاف های بسته بندی شده در سایز و اوزان مختلف (طبق سفارش)

  • مفتول گالوانیزه اسکوپ 16. 1/5mm
  • مفتول گالوانیزه رابیتس بندی 18. 1/2mm
  • مفتول گالوانیزه 20. 0/90 mm

جهت تولید فنرهای صحافی، بسته بندی، گلکاری و غیره

دسته: