در رنگ بندی و سایز های مختلف
به صورت کلاف و قرقره
جهت مصرف فنر صحافی، بسته بندی، تولید فنس و توری، لوازم خانه و آشپزخانه و غیره

دسته: